Timbank, komptid och övertid

Timbank
Timbanken kan jämföras med flextid och du kan välja själv om systemet ska korrigera timbanken per automatik eller inte. Detta läggs till i samband med anställningen och kan ändras genom att gå in på "Ändra anställningsuppgifter" på varje enskild persons anställning som du hittar under "Hantera personal" och fliken "Anställningar". 

Du kan här välja hur många timmar per månad timbanken ska stämmas av emot men enligt Visitas riksavtal motsvarar en heltidstjänst i snitt 173 timmar per månad (beräknad på årsarbetstiden enligt avtalet*). 
Avstämningen visas på lönen och här tas även frånvaro (så som till exempel sjukdom eller semester) med i beräkningen. Du kan även lägga in en manuell justering av timbanken, det görs då på lönen under fliken "Ledighet". Den totala förändringen på timbanken och det aktuella saldot på timbanken visas längst ner till väster på lönespecifikationen. 

Hur den automatiska timbaken beräknas kan du läsa om här.

Du kan även registrera timmar till timbanken direkt på en arbetad tid (se bildexempel nedan vid rubriken "Övertid").

* OBS! Notera att avstämning enligt årsarbetstid måste separat avtalas med facket för att kunna användas. (Se kollektivavtalet för Visita/HRF sidan 35)

Mertid
Mertid registreras direkt på den arbetade tiden och betalas ut på lönen direkt med en ersättning per timme. Här är en (1) arbetad mertidstimme värd en (1) timme i pengar.

Komptid
Komptid registreras direkt på den arbetade tiden och här finns två val, "Komptid (ordinarie arbetstid)" och "komptid (utanför ordinarie arbetstid)". Om "komptid (ordinarie arbetstid)" används blir en (1) arbetad timme värd 1,5 timmar i komptidsaldot. Används "komptid (utanför ordinarie arbetstid)" blir en (1) arbetad timme värd två (2) timmar på komptidsaldot. 
Förändringen för komptidsaldot summeras längst ner till vänster på lönespecen. 

Övertid
Övertid registreras direkt på den arbetade tiden och även här finns två val, "övertid ordinarie arbetstid" och "övertid utanför ordinarie arbetstid". Övertiden sparas inte i något saldo utan betalas automatiskt ut direkt på lönen. Om "Övertid ordinarie arbetstid" används betalas ett påslag på 45% av timlönen ut per timme de första två timmarna, för all tid övertid som överskrider två (2) timmar betalas 70% av timlönen ut. 
Om "Övertid utanför ordinarie arbetstid" används betalas 90% av timlönen ut för denna tid. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss