Ordförklaringar Lönespecifikation

Arbetad tid: Timmar som personen har registrerad arbetstid, både genom stämpling och efterregistrerade arbetspass under aktuell löneperiod.

Timbankssaldo: Om personen har arbetat fler eller färre timmar än vad som motsvarar dennes tjänstgöringsgrad samlas saldot här. (+)1 innebär att personen har arbetat 1 timme mer än tjänstgöringsgraden, medan (-)1 betyder att personen har arbetat 1 timme mindre än tjänstgöringsgraden. Timbankssaldot påverkar inte automatiskt lönen, men kan tas ut i form av betald ledighet eller utbetalning i pengar för timmarna. 

Förändring: (förändring i timbankssaldot i detta fall) Det visar hur många timmar arbetsgivaren har justerat  timbankssaldot på aktuell löneperiod. Antingen med minus- eller plustimmar.

Komptidssaldo: Om en anställd är schemalagd till 17, men blir ombedd att arbeta till 18 istället, kan sista timmen registreras som komptid (timmarna sparas) eller övertid (utbetalning i pengar). Det här är alltså saldot för de timmar en person jobbat längre på sina schemalagda pass. 

Förändring: (förändring i komptidssaldo i detta fall) Visar om det denna löneperiod har ökat med antalet registrerade komptimmar eller om det har minskat genom uttag av komptimmar.

Ledighet

Betalda dagar: Antalet bruttosemesterdagar som den anställde tjänat in under förra semesteråret (i regel 1:a april till 31:a mars), som denne har rätt att få betalt för. Det är alltså dessa som kan tas ut det pågående semesteråret. 

Obetalda dagar: Antalet obetalda bruttosemesterdagar den anställde har rätt till att ta ut. Kan tas ut efter att semesteråret avslutat, men ger ingen ersättning.

Sparade dagar: Semester som är intjänad från tidigare semesterår än förra semesteråret. Exempelvis semesterdagar den anställde aldrig tog ut år 2014, som denne fortfarande kan ta ut. 

Intjänade dagar: De semesterdagar som tjänats in under det pågående semesteråret, som den anställde kommer kunna ta ut i ledighet nästa semesterår. 

Extra ledighetsdagar: Lediga dagar som den anställde har tjänat in röda dagar, räknas upp enligt Visita (exempelvis midsommarafton). Kan betalas ut i en form av en betald ledighet eller i pengar. Se artikeln om Extra ledighetsdagar för mer information. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss