Ändra i en nyligen utbetalad lön

Om du som arbetsgivare inser i efterhand att en anställd fått en felaktig lön, kan du behöva gå tillbaka och redigera i den lönen. Vill du justera någons lön efter ordinarie löneutbetalning gör du enligt följande steg: 

  1. Lås upp löneperioden som det gäller
  2. Lås upp lönen för personen vars lön du vill ändra. OBS! Har du tidigare gjort manuella justeringar på lönen försvinner de när du låser upp den, ta alltid en skärmdump eller gör en utskrift, för att inte missa någon ev. ändring som gjorts innan!
  3. Gör den ändring du vill göra. *
  4. Godkänn sedan lönen igen och därefter kan du även låsa löneperioden.
  5. Klart!

* Innebar ändringen en positiv mellanskillnad i utbetalningssumman är det smidigaste att betala ut mellanskillnaden till den anställde manuellt. 

* Innebar ändringen en negativ mellanskillnad är det bäst att göra ett nettopålägg för mellanskillnaden på den nyss utbetalda lönen, för att sedan göra ett lika stort nettoavdrag på nästkommande lön. 

OBS! Glöm inte att ta ut nya uppdaterade rapporter och underlag. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss