Skriva ut schema

Möjligheten att komma åt sitt schema är alltid tillgänglig för personalen genom antingen appen eller webbinloggen. Dessutom kan de enkelt prenumerera på sitt schema och få det integrerat i sin mobilkalender. Alternativt finns det möjlighet att skriva ut schemat, antingen för hela personalgrupper, specifika kostnadsställen eller enskilda anställda.


För att skapa en utskrift klickar du på ikonen med de tre prickarna som finns längst upp till höger ovan schemat. I nästa steg kommer du att kunna ange ditt önskade utskriftsläge. Det är viktigt att notera att datumperioden för din utskrift kommer baseras på de datum du tidigare har valt i schemat, innan du börjar själva utskriftsprocessen. Du väljer sedan om schemat ska skrivas ut i liggande eller stående format.

När du valt ditt utskriftsläge och specificerat personalgrupp, kostnadsställe eller enskild anställd får du även möjlighet att kryssa i vilka detaljer som du vill inkludera på det fysiska schemat. Namn, pass och tider är med som standard och behöver inte läggas till manuellt.

Utskriften skapas på så sätt att varje personalgrupp eller kostnadsställe får en egen rad. Skriver du ut individuella scheman för flera anställda så får dessa ett helt eget schema. Om du skapar en utskrift för en längre tidsperiod kommer utskriften att sträcka sig över flera sidor grupperat per kalendervecka.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.