Prisplan och fakturering

Ni förskotts-faktureras kvartalsvis för det antal löner ni gör per månad. Vår prislista finns att läsa på hemsidan. Vid frågor kring din prisplan och fakturering kontakta ekonomi@personalkollen.se.

När du överstiger lönegränsen enligt ditt avtalspris så visas en varning vid lönelås. Du kommer behöva godkänna att vi fakturerar för de extra lönerna på kommande faktura. Vill du även ändra prisplan för nästa fakturaperiod så görs det via fakturasidorna.

Observera att du behöver stå som kundavtalsansvarig i Personalkollen för att kunna uppgradera priset.

Om du har höjt din prisplan kommer även möjligheten att sänka priset finnas tillgänglig för dig under sidan Fakturering. Observera att du behöver stå som kundavtalsansvarig i Personalkollen för att nå denna sida.

Via knappen Ändra kan du lägga in antal löner för flera månader framåt och på så sätt planera din prisplan.

Varning för prisplan uppkommer vid lönelås om du överstiger antal löner för ditt avtalspris. Förskottsbetald faktura för kommande kvartal förblir oförändrad och differensen i pris uppstår, när du gjort fler löner än avtalet, på nästkommande faktura.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.