Förskottssemester

I denna artikel hittar du en guide som beskriver steg för steg hur du går till väga om någon beviljas förskottssemester.

Registrera frånvaron

Det är viktigt att förskottssemestern registreras som en frånvaro. Detta för att antalet timmar i perioden ska bli korrekt mot eventuell timbank, beräkningsperiod och framtida arbetsgivarintyg.

Oavsett om det är en månadsavlönad eller timavlönad så registerar du frånvarotypen Obetald semester.

Betala ut förskott

Timavlönad

Om det är en timavlönad som beviljats förskottssemester och du har registrerat in Obetald semester för perioden så behöver du lägga till en extra rad och fylla i timlön för alla frånvarotimmar i perioden. Extra raden ska inte vara semesterlönegrundande.

Månadsavlönad

Är det en månadsavlönad så kommer frånvarotypen Obetald semester att generera ett avdrag för timmarna eller kalenderdagarna i perioden. Du behöver då lägga till en extra rad med ersättningen för semestern. Extra raden ska inte vara semesterlönegrundande. Du kan välja att lägga in samma summa som avdraget, då erhåller den anställde ordinarie lön i perioden eller så kan du ange minimivärde per semesterdag om ni är kollektivt anslutna.

Anteckningar

Vi rekommenderar att du antecknar när någon beviljats förskottssemester i systemet. Du kan med fördel använda anteckningsrutan som du hittar via Ändra personuppgifter - Valfria personuppgifter på den anställdas personalkort. Informationen som skrivs in där är endast synlig för chefer och visas även vid godkännande av löner för denna anställda.

Återbetalning av förskottssemester

När den anställda har betalda semesterdagar i sitt saldo kan du kvitta förskottet mot dessa dagar. Detta gör du i samband med godkännande av lönen genom att klicka i antalet dagar för utbetalning via fliken Ledighet.

Månadsavlönad

Om det är en månadsavlönad som fått förskottssemester så lägger du till en negativ extra rad och anger samma värden som vid utbetalningen. Raden ska inte vara semesterlönegrundande. Har semesterdagarna ett högre värde än vad som utbetalats i förskott så erhåller den anställda mellanskillnaden på denna lön.

Timavlönad

Lägg till en negativ extra rad och dra av antalet timmar som utbetalats i samband med förskottet. Om semesterdagarna har ett högre värde än utbetalt förskott så erhåller den anställda mellanskillnaden nu. Extra raden ska inte vara semesterlönegrundande.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.