Personalkollens elektroniska personalliggare

Personalkollens stämpelklocka uppfyller Skatteverkets krav på en elektronisk personalliggare förutsatt att en skrivare med AirPrint-stöd är kopplad till stämpelklockan (iPad).

Information kring Skatteverkets krav på personalliggare

Företag som bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. I personalliggaren måste följande antecknas:

 • Ditt eller ditt företags namn och person- eller organisationsnummer.
 • Namn och personnummer för var och en som är verksam den aktuella dagen.
 • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar den aktuella dagen. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag). Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.

För en elektronisk personalliggare, ex en iPad ställs även följande krav:

 • Omedelbart kunna skrivas ut på papper vid kontrollbesök från Skatteverket.
 • Enbart omfatta i lokalen verksam personal (Om personal lämnar arbetsplatsen för kortare eller längre pauser måste de stämpla ut).
 • Finnas behandlingshistorik för att kunna kontrollera gjorda ändringar.

Läs mer om personalliggaren hos Skatteverket:  klicka här.

Utskrift av längre period

Om Skatteverket kräver en längre period av utskrivna tider finns även knappen
Utskrift för skatteverket på stämpelklockan via Meny-knappen uppe i högra hörnet. Där får man fylla i sitt personnummer samt start- och slutdatum. En rapport innehållande företagets namn, arbetsplats, utskriftsdatum, datum som rapporten avser, organisationsnummer, namn på personal, personnummer, tid in, tid in (lön) och tid ut kan sedan skrivas ut. Utskriften av rapporten kräver en skrivare med AirPrint-egenskaper om stämpelklockan finns på en iPad.

Rapporten för en längre tidsperiod kan också skrivas ut från en dator, men då krävs behörighet över Tider. Rapporten finns att hämta ut under ikonen Tider Utskrift för Skatteverket

Checklista inför Skattekontroll

Förberedelser inför kontroll
Följande kriterier måste uppfyllas för att Personalkollen ska fungera som en godkänd personalliggare vid skattekontroll:

iPad

 • iPad med nätverksuppkoppling och skrivare med stöd för AirPrint installerad.

Dator

 • Dator med nätverksuppkoppling och skrivare installerad.
 • Personal med behörighet till Tider och utskriftsdatorn måste finnas tillgänglig.

Agerande vid kontroll

iPad

 1. Gå till iPaden och klicka på Meny-knappen i övre högra hörnet. 
 2. Klicka på knappen Utskrift för Skatteverket.
 3. Fyll i ditt personnummer och välj efterfrågad period. Klicka sedan på knappen Skapa rapport.
 4. Klicka på knappen Skriv ut rapporten.


Dator

 1. Gå till datorn, logga in på Personalkollen.se
 2. Håll muspekaren över Tider och klicka på Utskrift för Skatteverket
 3. Välj Arbetsplats samt vilken period rapporten gäller. Klicka sedan på Skapa rapport
 4. Skriv ut
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss