Inför semesterårsavslut

Oberoende vilket semesterår ni tillämpar så görs semesterårsavslut automatiskt i systemet. Semesterårsavslutet sker när du låser lönen för perioden mars (semesterår april - mars) alternativt låser lönen för perioden december (semesterår januari - december).

Intjänade semesterdagar flyttas till betalda och eventuellt kvarvarande betalda dagar blir till sparade dagar. Systemet betalar aldrig ut sparade dagar äldre än fem år per automatik.

Minimivärde per semesterdag enligt Visita/HRF

Om ni är kollektivt ansluta och en anställds betalda dagar hamnar under rådande minimivärde kommer du att få möjlighet att höja dagarnas värde. Denna information dyker upp nästkommande löneutbetalning. Du får en lista på vilka personen det berör, vilket värde de har idag samt vilket värde som är minimum baserat på deras tjänstgöringsgrad under intjänandeåret. 

Sparade semesterdagar Visita/HRF

Personalkollen räknar enligt Visita/HRF fram värdet på sparade semesterdagar genom 0,5 % av tillämpligt beräkningsunderlag, det vill säga senaste intjänandeårets semesterlönegrundande bruttolön. Det innebär att värdet för sparade semesterdagar både kan höjas och sänkas i samband med semesterårsavslut, beroende på vad den anställdes beräkningsunderlag samt tjänstgöringsgrad för senaste semesteråret var.

Om ni inte tillämpar kollektivavtalet och därför inte vill att värdet på de sparade dagarna ska beräknas på det sättet, kan du justera värdet själv under Verktyg - Justering av semestervärden i samband med lönehanteringen. Där kan du även se vad värdet per sparad dag var innan den automatiska justeringen.

Betalda och sparade semesterdagar Detaljhandel

I dagsläget saknar vi systemstöd för varning om minimivärde enligt Detaljhandelsavtalet. Vid semesterårsskifte är det därför viktigt att du själv kontrollerar betalda och sparade dagars värde. Om någon semesterdag ligger under garantibelopp behöver du manuellt höja till innevarande års värde. Systemet omräknar sparade dagars värde till samma som betalda dagars värde automatiskt.

Du justerar värdet själv under Verktyg - Justering av semestervärden i samband med lönehanteringen.

Rörlig semesterersättning för tjänstemän och arbetare med sammalöneregeln

Enligt sammalöneregeln är den anställdes semesterdagsvärde baserat på rådande månadslön samt ett semestertillägg om minst 0,43 procent. Intjänad lön som inte är inkluderad i månadslönen räknas upp med en rörlig semesterersättning och utbetalas i samband med semesterårsavslut. Exempel på lön som kan generera rörlig semesterersättning är OB-tillägg, lönetillägg som inte är del av månadslön samt utbetalningar via extra rad som angetts som semesterlönegrundande. Semesterersättningen räknas upp genom lönen x 12 procent, enligt semesterlagen eller den procentsats som anges i ert kollektivavtal. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.