Tjänsteställe

Från och med januari 2023 kräver Skatteverket inrapportering av tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen. En anställd har alltid ett tjänsteställe, även om arbetsplatsen varierar. Tjänsteställe skall rapporteras i två fält som avser adress samt ort. Dessa fält finns i AGI-filen som hämtas från Personalkollen från och med utbetalning januari. 

Adress i arbetsgivardeklaration

Adressen som rapporteras till Skatteverket för en viss person hämtas från personens arbetsplats. Du kan lägga till eller ändra arbetsplatsens adress via Inställningar - Arbetsplatser. Har ni fler arbetsplatser på kontot så behöver all personal kopplas till en arbetsplats via sin personalgrupp eller sin anställning, och alla dessa arbetsplatser behöver ha en adress angiven. 

Om en anställd har ett annat tjänsteställe än den kopplade arbetsplatsen eller om personalgruppen inte kan kopplas till en arbetsplats så kan tjänsteställe ställas in på individnivå. Detta läggs till via anställningen under Kompletterande uppgifter. Du kan då välja vilken som helst av företagets arbetsplatser eller att personen har sitt tjänsteställe i sin bostad.

Det är den huvudsakliga arbetsplatsen där man utför majoriteten av sitt arbete som räknas till tjänsteställe. Detta ska vara en fast plats även om arbetet sedan utförs på varierade platser. Du kan läsa mer kring hur man definierar en persons tjänsteställe på Skatteverkets hemsida

Anställningsavtal

Det valda tjänstestället kommer även redovisas som huvudsaklig arbetsplats på anställningsavtalet i enlighet med bestämmelser i LAS. Det kommer även framgå på anställningsavtalet om ni anger att personens arbetsplats varierar. 

Om ni har skrivit något i fältet "Benämning för arbetsplats" under Inställningar - Anställningsavtal så kommer detta att visas istället för arbetsplatsens namn för personer som tillhör det anställningsavtalet.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.