Har du ej fått din lönespecifikation eller din lön utbetald?

Om du ej har fått en lönespecifikation eller om du inte har fått din lön utbetald måste du kontakta din närmaste chef på det företag du arbetar.

Personalkollens support kan endast svara på tekniska frågor om systemet. Detta eftersom supporten ej har någon rättighet att lämna ut information kring exempelvis löner.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss