Chainformation

Chainformation är marknadens ledande plattform för driftsupport i kedjor. Den digitala plattformen hjälper till med intern kvalitetsstyrning, driftsupport med hantering av manualer och instuktioner tillsammans med digitala checklistor och avvikelsehantering. Som användare av Personalkollen som schemaprogram och personalhantering kan du nu integrera sömlöst mot Chainformation och få en helt automatiserad synkronisering mellan plattformarna av användarkonto för alla enheter i kedjan.

Integrationen innebär att man enkelt synkar sina enheter/driftsställen samt roller/befattningar i Chainformation mot de som finns i Personalkollen. Sedan kommer alla nya anställda som läggs upp i Personalkollen automatiskt att skapas som användare i Chainformation, med rätt behörighet på rätt arbetsplats.

När en anställd slutar sker samma men omvända synkronisering och den anställdes konto i Chainformation stängs ner. Detta sparar er manuell administration både centralt och ute på enheterna för de lokala cheferna. 

Med tydliga loggar, felrapporter och information får ni full överblick att allt fungerar som det ska. Besök Chainformation´s hemsida för mer information. 

Hur aktiveras kopplingen?

För att aktivera kopplingen behöver du kontakta vår support på telefon 010-150 15 00 eller mejl support@personalkollen.se. Vi skapar då en nyckel som du vidarebefordrar till Chainformation som i sin tur startar integrationen. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.