Kopiera och radera schema

Om ni har ett rullande schema kan ni använda er av funktionen Kopiera schema. Vid en kopiering behöver du inte manuellt schemalägga varje vecka för sig utan bara skapa dina grundveckor. När du har skapat era grundveckor i schemat följer du sedan stegen nedan.

Observera att en kopiering inte ersätter eventuellt redan lagt schema, det är därför viktigt att du börjar med att rensa framtida pass om du vill göra ett nytt schema.
 

Kopiera schema

  1. Klicka på Kopiera schema.
  2. Välj vilken personal som ska kopieras, all personal, specifika grupper eller enskilda personer. Om du väljer en grupp så kommer all personal i den gruppen att innefattas. Observera att alla utlagda pass som är tillsatta räknas som schemalagda.
  3. Välj vilka veckodagar samt vilka typer av pass som ska kopieras.
  4. Ange start- och slutvecka för kopieringen. Ange också hur ofta denna grundvecka ska upprepas och klicka sedan på Starta kopieringen. Vid ett rullande schema med olika grundveckor behöver du alltså göra flera kopieringar, en per grundvecka.

Radera schema

Klicka på det pass du önskar ta bort och välja Ta bort passet.

Om det schemalagda passet tillhör en kopiering så kommer flera val att visas i en lista.

  • endast detta pass - raderar endast det pass du klickat på 
  • detta pass och alla kopior av samma pass för denna person och dag - raderar alla pass för vald veckodag och person som kopierats samtidigt.  Exempelvis samtliga måndagar där Lin är schemalagd på ett pass som ingick i samma kopiering.
  • alla pass för denna person som kopierades samtidigt - raderar alla schemapass för den anställde som kopierades samtidigt, gäller alla veckodagar.
  • alla pass som kopierades samtidigt som detta pass - raderar alla pass för alla anställda som kopierades samtidigt

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss