Kopiera schema

Om ni har ett rullande schema kan ni använda er av funktionen Kopiera schema i Personalkollen, för att inte manuellt behöva lägga in varje vecka för sig. Följande exempel är en verksamhet som jobbar med ett tvåveckors rullande schema. Till att börja med måste vi skapa grundschemat för våra två grundveckor. När de två veckorna är skapade följer ni sedan stegen nedan:

  1. Klicka på Kopiera schema.
  2. Steg 1: Välj vilken personal som ska kopieras, antingen All personal eller specifika grupper eller personer. OBS! Om du väljer en grupp, så kommer all personal i den gruppen att innefattas. Observera att alla pass som är tillsatta räknas som schemalagda.
  3. Steg 2: Välj vilka veckodagar samt vilka typer av pass som ska kopieras.
  4. Steg 3: Välj fr.o.m samt t.o.m vilken vecka schemat ska kopieras. Eftersom detta är ett tvåveckors rullande schema måste vi längst ner välja att schemat ska upprepas "varannan vecka". Viktigt är att man kopierar ex vecka 1 -> 3 och vecka 2 -> 4, för att få till det rullande schemat på två veckor.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss