Personalkollen för dig som anställd

Personalkollen är ett personal- och lönesystem som används av företag inom hotell- och restaurangbranschen. Du kommer åt personalinlogget via Personalkollens app, men också via webben på Personalkollen.se. 

Introduktionsfilm

Ladda ner vår app

Ditt schema

Under  Mitt schema ser du dina schemalagda pass samt utlagda pass som du kan önska att arbeta. För att lediga pass, som du kan önska arbeta, ska visas måste rutan Visa lediga pass vara markerad. Om din arbetsplats tillämpar beräkningsperioder vid schemaläggningen kan du här se detaljer så som rapporterad, schemalagd och återstående tid i aktuell beräkningsperiod. För att se informationen klickar du på info-ikonen högst upp över ditt schema.

Prenumerera på ditt schema

Vid inställningarna för din användarprofil, under rubriken  Prenumerera på mitt schema hittar du instruktioner för hur du integrerar ditt schema med Apple eller Google's kalender.

Registrerad frånvaro visas i schemat

Frånvaro som din arbetsgivare registrerat visas i ditt schema, men passet är då streckat och tiden för passet struken. Om du har frånvaro del av ett pass visas den tid du ska arbeta till vänster, men passets färg är fortsatt streckat.

Att önska eller tacka nej till lediga pass

Om du önskar arbeta på ett utlagt pass klickar du på passet och väljer Önska pass. Din chef får då en notis om att du önskat passet. När passet blir tillsatt får du ett meddelande om detta på samma sätt som du fick ett meddelande om att passet finns att önska; via mail, SMS eller som meddelande på ditt personalinlogg.

Att ange tillgänglighet

Du kan ange tillgänglighet på en dag om du inte är schemalagd. Om du klickar på en ej schemalagd dag får du upp två val, Ej tillgänglig och Tillgänglig. Om du väljer Tillgänglig har du möjlighet att ange när på dygnet du finns tillgäng för arbete. Observera att detta endast är önskemål, din chef kan schemalägga dig även om du angett dig som Ej tillgänglig en dag.

Byte av pass

OBS: Funktionen för Byte av pass är något som varje arbetsgivare aktiverar och är inte säkert att ni tillämpar på just din arbetsplats. 

Du har möjlighet att via appen klicka på ett pass under Mitt schema eller på startsidan och välja Byt bort pass. Här anger du vem av dina kollegor som kan tänkas ta ditt pass istället för dig och då skickas en förfrågan till din chef om passbyte. Passbytet måste alltid godkännas av en chef och det är först efter godkännandet som schemat uppdateras. 

Din lön och arbetad tid

Via fliken  Lön och arbetad tid hittar du dina arbetade tider för respektive intjänandeperiod. Här kan du se dina tidigare lönespecifikationer, arbetad tid och planerad schemalagd tid. Du ser också ditt ledighetssaldo, skatteuppgifter samt ackumulerade värden för lön, skatt och förmåner totalt för året.  

För att se detaljer kring rapporterad- och schemalagd tid samt lönespecifikation klickar du på den period du vill se. Klicka sedan på Visa arbetade tider. Samtliga arbetade tider i löneperioden visas då och om du klickar på en dag fälls raden ut och visar ytterligare detaljer för dagen. Det är även här eventuella kommentarer som din chef angett på ett arbetat pass syns. 

Vill du lämna ett meddelande till lönekontoret på din arbetsplats klickar du på den månad du vill lämna meddelandet för och sedan på  Lämna meddelande

Om du behöver hjälp

Har du frågor om ditt schema, utskrift av arbetsgivarintyg, din löneutbetalning eller arbetad tid behöver du ta kontakt med din arbetsgivare. Personalkollens support kan endast besvara frågor kring systemets tekniska funktioner. Du når Personalkollens support genom att maila till support@personalkollen.se eller ringa 010- 150 15 00.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss