Rapportering till Fora

Du hittar underlag till Fora avtalspension under fliken Löner i systemet.  Vid varje års slut skapar systemet en Fora-fil som du sedan läser in på Foras e-tjänst. Lönesummorna uppdateras varje månad och du kan när som helst under året ta ut en preliminär rapport fram till aktuell månad. 

Fora vid årsavslut

När du har låst löneperioden för utbetalning december kan du hämta filen för årets slutliga löner på arbetare samt skriva ut löneuppgifter på tjänstemän och anställd VD. Du hittar detta via Rapporter/Underlag och Rapportering till Fora. För att filen ska skapas i systemet krävs det att du har angett Fora avtalsnummer under Företagsinställningarna på kontot. 


Uppgifterna rapporterar du in på Mina Sidor på Foras hemsida. Rapporteringen görs i januari månad och avser föregående års lönesummor. Observera att inga värden kan justeras i Personalkollen. Eventuella justeringar gör du efter att filen är inläst hos Fora. Du kan behöva göra ändringar om ni börjat med Personalkollen i mitten på året eller om det saknas eller finns felaktiga ingångsvärden. För mer information om rapportering av slutliga löner besök Foras hemsida.

Preliminär rapport av Fora

Om du vill få fram en preliminär rapport med lönesummorna till Fora under pågående år kan du gå till sidan för Löner. Klicka på Rapporter/Underlag och välj sedan Rapportering till Fora.  Klicka på Visa detaljer för att se detaljerad förteckning på varje anställd.

Preliminära löner, de lönesummor som företaget räknar med att betala ut under året, ska uppdateras hos Fora om det sker förändringar på företaget som påverkar lönesummorna. Exempelvis om personal slutar eller om företaget nyanställer. För mer information om att uppdatera preliminära löner besök Foras hemsida.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.