Att schemalägga i Personalkollen

I den här artikeln kan du läsa om schemafunktionen i Personalkollen och hur du schemalägger personalen i din verksamhet. När du läst artikeln kommer du ha kunskap om:

  • Schemats olika vyer
  • Hur du schemalägger personal
  • Hur du använder dig av utlagda pass
  • Dagsöversikt i schemat
  • Prognos för personalkostnader och försäljning

Att schemalägga personal

Innan du kan börja schemalägga är det viktigt att skapa grundpassen för er verksamt. Du kan läsa mer om detta i vår artikel Så fungerar grundpass.

I schemat finns det två olika vyer. För att byta mellan de olika vyerna klickar du på knappen Kostnadsställe/pass eller Grupper/Personer ovanför schemat. 

Håll muspekaren över den dagen och det pass du önskar schemalägga, klicka sedan på plustecknet. Beroende på vilken vy du arbetar i kan du välja vilket pass en person ska tillsättas på eller vilken person som ska tillsättas på ett pass. Du har möjlighet att korrigera tiden för grundpasset samt lägga till passbeskrivning eller notifiering innan du klickar på schemalägg.  

De anställda kan via appen eller via sitt webbinlogg ange tillgänglighet för schemaläggning. De valen visas i schemaläggningsvyn Grupper/ personer. Observera att detta endast är önskemål från de anställda, du kan välja att schemalägga en person även om denne har angett sig som Ej tillgänglig.

Att schemalägga i vyn Kostnadsställen/ Pass

I följande exempel önskar vi schemalägga en anställd på passet "Kök dag" och arbetar i vyn för Kostnadsställen/Pass. Klicka på plusset för den dag och rad som du önskar schemalägga och sök fram den anställda som ska tillsättas. 

Att schemalägga i vyn Grupper/ Personer

I följande exempel önskar vi schemalägga Klara på passet "Kök dag" och arbetar i vyn för Grupper/Personer. Klicka på plusset för den dag du önskar schemalägga Klara och sök fram passet. 

Om du klickar på den anställdes namn visas kontaktuppgifter och detaljer som berör pågående anställning.

Flerveckorsvy

Via kalenderikonen kan du ställa in hur många veckor av schemat som ska visas samtidigt. En markering mellan söndagar och måndagar skapar en tydlig översikt när det blir en ny vecka. Genom att scrolla i sidleds kan du enkelt skapa ditt schema och få en översik på vald period. 

Så lägger du ut lediga pass

För att lägga ut lediga pass måste du arbeta i vyn för Kostnadsställen/Pass. Håll markören i rutan för rätt dag och grundpass som du vill lägga ut pass på och klicka på plusset. Välj sedan fliken Lägg ut pass högst upp till höger. 

Hantera önskningar på utlagda pass

De anställda får två val vid ett utlagt pass, att önska passet eller att tacka nej till passet. Dessa val ser du i schemaläggningen när du klickar på ett utlagt pass. 

Lägg ut och schemalägg flera pass på samma dag

Håll markören på dagen/ passet du önskar schemalägga eller lägga ut fler pass på och klicka på plusstecknet. Välj sedan om du vill schemalägga en person eller lägga ut ett pass. Det finns ingen begränsning i hur många personer du kan schemalägga på samma grundpass eller hur många lediga pass du kan lägga ut.

Dagsöversikt

Genom att klicka på kalenderikonen högst upp i schemat för dagens datum så öppnas en dagsöversikt och du får en tydlig överblick på hur passen har bemannats för dagen. 

Prognos för personalkostnader och försäljning

När du schemalägger så räknar systemet upp en prognos för personalkostnaden det planerade schemat skulle innebära för varje dag. Beräkningsunderlaget tas från anställningskortet och inkluderar semesterersättning, arbetsgivaravgifter, OB-ersättning och kostförmåner. Genom att klicka på knappen Prognos över schemat kan du se förväntad personalkostnad samt lägga in förväntade försäljningssiffror. Dessa siffror återspeglas sedan mot det faktiska utfallet i den Ekonomiska översikten. 

Du kan läsa mer om detta i vår artikel om personalkostnad och den ekonomiska översikten, men du är också varmt välkommen att kontakta vår support vid eventuella frågor och funderingar!

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss