Personalkostnad

Kostnaden som visas i schemats prognos samt i den ekonomiska översikten beräknas på samma sätt utifrån schemalagd tid eller stämplade timmar. Hur kostnaden räknas fram baseras på den anställdes anställningsuppgifter. Nedan följer flertalet räkneexempel för olika typer av löner och avtal samt hur egna personalkostnader kan räknas fram vid olika typer av anställningsstöd.

Räkneexempel vid automatiskt beräkning av personalkostnad 

Nedan följer räkneexempel på hur Personalkollens automatiska beräkning av personalkostnader sker. Även här beräknas kostanden utifrån schemalagda och instämplade timmar. Om en anställd med fast månadslön stämplar in fler timmar än enligt anställningen visas alltså en högre personalkostnad än den faktiska lönekostnaden. 

Samtliga exempel utgår från Visitas timmar för heltid, 173 timmar / månad.

Kostnad för timavlönad (HRF arbetare)
Exempel för HRF-anställd med 150kr / timmen som stämplat in 10 timmar, varav en timme OB1 och med en kostförmån. 

Kostnad för fast månadslön (HRF arbetare)
Exempel för HRF-anställd, 100 procent anställning med 25 000kr i månadslön som har stämplat in 10 timmar, varav en timme OB1 och med en kostförmån.  

Kostnad för fast månadslön Tjänsteman
Exempel för Tjänsteman anställd på 100 procent med en månadslön om 25 000kr. 

Kostnad vid olika typer av anställningsstöd

Via arbetsförmedlingen finns olika anställningsstöd att få, de olika stöden gäller vid introduktionsjobb, nystartsjobb, lönebidrag och vid yrkesintroduktion.

De olika anställningsstöden beräknas på olika sätt och kan skilja sig från fall till fall, det är därför viktigt att du gör beräkningen för varje anställd.

För att ange en egen personalkostnad går du till fliken   Anställningar på personalkortet och klickar på Ändra anställning. Under rubriken Personalkostnad kan du sedan ange en kostnad manuellt. Inga anställningsuppgifter tas då med i beräkningarna, endast den manuellt inlagda kostnaden. 

Observera att i schemaläggningen och den ekonomiska översikten räknas den angivna kostnaden per schemalagd eller instämplad timme. Eventuell intjänad OB, semesterersättning eller kostförmåner måste räknas upp manuellt och eventuellt läggas på denna timkostnad för att få en så rättvisande överslagsräkning som möjligt.

Samtliga exempel utgår från Visitas timmar för heltid, 173h.

För en anställd på 100% skulle beräkningen göras enligt nedan. Månadskostnaden i exemplen är framtagna efter att beräkning hos Arbetsförmedlingen är gjord.

Gäller det en anställd på mindre än 100% ska antalet timmar som kostnaden beräknas på justeras efter detta.  
För en anställd på 70% skulle alltså beräkningen se ut som nedan.  
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.