Personalkortet

Under ikonen Personal visas all personal som har en pågående anställning i verksamheten. För att söka fram en avslutad eller kommande anställning, väljer du något av alternativen i rullgardinen till vänster och söker sedan på personen du vill visa.

Personalkortet

När du klickar på en anställd i personallistan visas dennes personalkort. Här finns samtlig information som rör personen och dess anställning.

Första fliken avser Personuppgifter och här återfinner du personnummer, kontaktuppgifter till den anställde samt eventuella uppgifter till närmast anhörig om personen angett dessa. Om du klickar på knappen Ändra personuppgifter så kommer du åt att göra korrigeringar i personuppgifter, ändra eventuella chefsrättigheter om personen kanske fått utökat ansvar. Du kan även ändra löneuppgifter eller inställningar för personens skatt, avdrag & förmåner.

Nästa flik avser personens ledighets-saldo. Här visas antal semesterdagar, timbank, komptid och eventuella extra ledighetsdagar som personen har att ta ut per den sista låsta löneperioden. Observera att detta endast är en överblick och uttag av ledighet sker genom att registrera frånvaro eller vid lönekörning.

Vidare kan du se all registrerad frånvaro som finns för personen sen anställningens början, här kan du även registrera ny frånvaro, ta bort eller redigera i pågående frånvaro.

Under Anställningar samlas personens samtliga anställningar, samt de ändringar som har gjorts på anställningen sedan personen började arbeta. Det är även här du hittar kompletta anställningsbevis och arbetsgivarintyg utifrån den informationen som finns registrerad i Personalkollen. Innan utskrift har du även möjlighet att göra manuella justeringar i dokumenten.

Det är även här du gör korrigeringar och ändringar i en anställning genom att klicka på Ändra anställning, om personen exempelvis går upp eller ner i tjänstgöringsgrad eller får en löneökning. Kom ihåg att ange från vilket datum ändringen ska vara giltig.

Om personen säger upp sig eller anställningen av annan anledning ska avslutas, klickar du på Ändra anställning och väljer Ange slutdatum, ange det datum som ska vara personens sista anställningsdag och klicka på avsluta anställningen. Om personen har innestående saldon för semester, timbank etc. kommer dessa per automatik betalas ut på den slutlön som genereras vid nästkommande lönekörning.

Sista fliken på personalkortet är  Löner, här finns samtliga godkända löner för personen samlade och du kan enkelt spara ner dem som PDF vid behov.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss