Beräkna timbank

Beräkningen av timbanken görs direkt på lönekörningen. Om personal ska ha flexibel arbetstid (flex/timbank), så rekommenderar vi att man ej stämmer av timbanken dag för dag via Rapporterad tid, utan i slutet av perioden vid lönekörningen, med hjälp av automatisk timbank. Om personal har arbetat mer än ordinarie arbete och väljer att ta ledigt från en ordinarie arbetsdag kan man registrera frånvaron Uttag från timbank. Frånvaro ska ej registreras om personal arbetar mindre på grund av att man arbetat mer tidigare perioder.

För att beräkna en persons förändring av timbank vid lönekörning används följande formel (samma formel används vid automatisk avstämning):

[Arbetad tid] + [Frånvaro] - [Förväntad arbetstid] = [+/- Timbank]

 1. [Arbetad tid] = Hittar du längst ner till vänster på lönespecifikationen under rubriken Tider (OBS! Glöm ej att räkna bort eventuellt arbetade timmar som registrerats som komptidstimmar eller övertidstimmar.).
 2. [Frånvaro] = Hittar du på månadsöversikten direkt på löneberäkningen. Frånvarande tid visas i högra kolumnen och totalt för perioden visas längst ner. 
 3. [Förväntad arbetstid] = Se nedan hur man beräknar förväntad arbetstid.
 4. [+/- Timbank] = Utfallet av beräkningen. Under fliken Ledighet i rutan för Justering av Timbank så fyller du i siffran för förändringen i timbank efter löneperioden. (Använder ni er av den automatiska avstämningen så sköts uträkningen automatiskt.)

Om ni justerar timbanken manuellt är det också möjligt att lägga in timmar mot timbanks-saldot direkt på den rapporterad tiden. 

Förväntad arbetstid kan beräknas på tre olika sätt: 

 • Antalet arbetsdagar (mån - fre) under en period * 8. Exempelvis har augusti 21 arbetsdagar, och får således 21*8 = 168 arbetstimmar.
 • 173 timmar. Ett genomsnitt under tolv månader, som beräknas utifrån 2080 timmar på ett år delat med tolv (avrundat neråt).*
 • Schemalagd tid för den specifika perioden. Viktigt när man använder schemalagd arbetstid som avstämning är att om man lägger in extra arbetspass i schemat, så kommer det att påverka totala schemalagda tiden. Den totala schemalagda tiden hittar man under fliken Ledighet eller i Månadsöversikten. Observera att vid denna beräkning görs justeringen av timbanken månadsvis vid löneberedningen, ingen automatisk avstämning görs av systemet.

Automatisk timbanks-avstämning

För att aktivera automatisk beräkning av timbank går du till Personal, klickar personens namn och öppnar fliken  Anställningar. Därefter väljer du  Ändra uppgifter. I rutan  Automatisk timbank aktiveras beräkningen och antalet heltidstimmar kan ställas in. Observera att det endast går att ha automatisk timbanks-avstämning på anställda med månadslön. Det finns tre val för timbank i systemet:
 • Ingen automatisk justering - Eventuell justering av timbanken görs manuellt i samband med godkännande av lön. 
 • Justera mot årsarbetstid - Timbanken justeras mot samma antal timmar varje månad, till exempel 173tim* och stäms av mot den anställdes årsarbetstid. Här anges alltid arbetstiden för en tjänst om 100%, systemet räknar om till deltid per automatik. 
 • Justera mot antal arbetsdagar i perioden - Timbanken stäms av mot antalet dagar i löneperioden som infaller måndag-fredag. Det spelar ingen roll om det är en röd dag eller inte.

*Enligt Visitas riksavtal motsvarar en heltidstjänst i snitt 173 timmar per månad beräknad på årsarbetstid. OBS! Notera att avstämning enligt årsarbetstid måste avtalas separat med facket för att kunna användas. 

Registrera övertid/mertid manuellt

 • Mertid registreras direkt på den arbetade tiden och betalas ut på lönen direkt med en ersättning per timme. Här är en (1) arbetad mertidstimme värd en (1) timme i pengar.
 • Komptid registreras direkt på den arbetade tiden och här finns två val, Komptid (ordinarie arbetstid) och komptid (utanför ordinarie arbetstid). Om komptid (ordinarie arbetstid) används blir en (1) arbetad timme värd 1,5 timmar i komptidsaldot. Används komptid (utanför ordinarie arbetstid) blir en (1) arbetad timme värd två (2) timmar på komptidsaldot. Förändringen för komptidsaldot summeras längst ner till vänster på lönespecen. 
 • Övertid registreras direkt på den arbetade tiden och även här finns två val, Övertid ordinarie arbetstid och Övertid utanför ordinarie arbetstid. Övertiden sparas inte i något saldo utan betalas automatiskt ut direkt på lönen. Om Övertid ordinarie arbetstid används betalas ett påslag på 45% av timlönen ut per timme de första två timmarna, för all övertid som överskrider två (2) timmar betalas 70% av timlönen ut.  
  Om Övertid utanför ordinarie arbetstid används betalas 90% av timlönen ut för denna tid. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss