Justering av semestervärden

När semesteråret är slut och systemet gör ett semesterårsavslut kommer en varning på lönesidan upp angående de anställda vars semesterdag understiger minimivärdet per semesterdag enligt Visita/HRF's avtal. För de flesta innebär det att justeringen visas på utbetalningsmånad maj (om semesteråret sträcker sig april till mars). Varningen kan också dyka upp på en månad mitt under året om någon anställd under löneperioden har fyllt år eller om någons anställning pågått längre än tolv månader och som då skulle innebära en höjning av semestervärdet. 

I exempel ovan har personen ett värde per dag på 28,91kr för intjänandeåret 2014, och därför visas tre olika val:

  • Ändra till minimivärde om ni vill höja värdet per dag från 28,91kr till minivärdet enligt Visita/HRF 
  • Ändra till eget värde om ni manuellt vill ange värdet per semesterdag 
  • Inaktivera varningen om ni inte vill att systemet frågar om den här personens semestervärde igen 

Om ni inaktiverat varningen för någon person och vill aktivera detta igen så kan du göra det under knappen Verktyg på varje löneutbetalningsmånad. Här har du också möjlighet att göra ytterligare ändringar. 

Observera att den automatiska varningen om justering endast visas om ni är anslutna till Visita.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss