Avdrag för utgifter i arbetet

Har du anställda som har rätt till avdrag för utgifter i arbetet, t.ex. musiker eller vakter behöver du göra manuella ändringar både på den anställdas lönebesked i Personalkollen samt när du lämnar in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Nedan finns ett exempel på hur du gör en sådan ändring.

Vill du läsa om vad som gäller för denna typ av kostnadsavdrag hittar du mer information på Skatteverkets hemsida genom att klicka här.

Exempel på kostnadsavdrag
Om en anställd med en månadslön på 20 000 kronor har rätt till ett avdrag på 30 % för utgifter i arbetet kommer det värde som ligger till grund för skatt och arbetsgivaravgifter att vara 14 000 kronor (20 000 * 0,70). Det innebär att du behöver justera den avdragna skatten på den anställdas lönebesked genom att fylla i korrekt värde i fältet Manuellt skatteavdrag på fliken Skatteavdrag. I detta exempel har den anställda skattetabell 32:1 vilket innebär att skatten för en lön på 14 000 kronor blir 2 498 kronor (år 2018). 
När du sedan lämnar in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket behöver du fylla i avdraget i ruta 52 samt ändra så att underlaget för skatteavdraget i ruta 81 stämmer. Ruta 82, Avdragen skatt från lön och förmåner, blir rätt automatiskt eftersom du justerade denna uppgift på den anställdas lönebesked.

Du behöver inte göra några ändringar på den anställdas kontrolluppgift vid årsavslutet. Den totala ersättningen före kostnadsavdraget ska redovisas som lön i ruta 11 på kontrolluppgiften.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss