Skapa försäljningsställen

Att ha ett eller flera försäljningsställen innebär att du kan se verksamhetens försäljningen uppdelad utifrån de regler som sätts för de olika försäljningsställena. Om ni har så kallad kassakopplingen mellan kassan och Personalkollen kan reglerna sättas utifrån vilka kassor den läses in ifrån eller utifrån vilka kategorier i kassan artiklarna är kopplade. Du kan även skapa flera försäljningsställen och manuellt föra in försäljningen per ställe.

Att skapa ett eller flera försäljningsställen 

Om ni har två eller flera kassors försäljning kopplade till Personalkollen måste ni skapa försäljningsställen på ert konto. Varje försäljningsställe kopplas i sin tur till rätt arbetsplats. För att skapa ett försäljningsställe går du till  Inställningar. Välj sedan Försäljningsställen i undermenyn och klicka på Lägg till försäljningsställe

I vårt första exempel skapar vi försäljningsstället "Lilla baren". Vi vet sedan innan att det är "Mobilkassa" som hör till Lilla baren, och därför vill vi koppla endast den kassan till vårt nya försäljningsställe. Information om de olika benämningar era kassor har hämtar ni från er kassaleverantör.

I vårt andra exempel har vi döpt försäljningsstället till "Uteservering" och ingår i försäljning från kategorin "Uteservering" i kassan. Dessa olika kategorier ställs in hos er kassaleverantör. 

Ekonomisk översikt

När ni skapat era försäljningsställen och tittar på den Ekonomiska översikten kan ni nu välja vilka delar av företaget ni vill se. Bocka för de delar du vill se och graferna i diagrammet ändras efter dina val. 

Vid skapande av försäljningsställen kan du endast använda dig av ett av ovan sätt, det är alltså inte möjligt att blanda inställning per kassor och kategorier.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss