Chefsbehörigheter

Börja med att klicka på Personal och sedan på personen som du vill göra ändringar på. Klicka sedan på Ändra personuppgifter och scrolla ner till rubriken Chefsbehörigheter. Det finns fyra olika grader av rättigheter:

Nedan kan du läsa mera om vad varje rättighet innebär och hur man ställer in dem.

Inga chefsrättigheter

Innebär att det enda personen ser vid inloggning på webben är sitt schema, lediga pass samt sina arbetade tider och godkända lönebesked. 

Vissa rättigheter för delar av företaget

Innebär att du kan välja vilka olika kostnadsställen, personalgrupper samt försäljningsställen den anställde ska ha chefsbehörighet över. Har ni flera arbetsplatser på samma bolag delas behörigheterna upp även efter arbetsplats. Utifrån nedan inställda rättigheter kommer den anställde kunna schemalägga, skicka meddelanden och godkänna samt hantera tider för alla personalgrupper och kostnadsställen förutom Kök och Kassa.

Om man vill ge mellanchefen möjlighet att låna personal från andra personalgrupper eller enheter, så kan man använda sig av funktionen Kan låna personal från . I exemplet nedan har vi lagt till möjligheten för personen att låna in personal från gruppen Kassa, men den kan ej se information som tillhör ex anställningen. 

Vissa rättigheter för hela företaget

Innebär att personen har åtkomst till de förkryssade alternativen för samtliga arbetsplatser, kostnadsställen och personalgrupper. 

Fullständiga chefsrättigheter

Innebär den högsta behörigheten för kontot. Personen kommer åt all information kring alla anställda och kan även göra ändringar i kontots grundinställningar.

Läs mer om hur du kopplar kostnadsställen och personalgrupper till arbetsplatser  här.

Schemaläggning

Med dessa rättigheter kommer personen åt schemaläggningen för vald personalgrupp och kostnadsställe. För att personen ska komma åt personalkostnader i schemat krävs även att rutan Ekonomi eller Personal är ikryssad.

Tidsrapportering

Denna behörighet ger personen tillgång till notiserna på startsidan som berör arbetad tid. Under ikonen Tider har personen tillgång till alla funktioner, registrera frånvaro, ändra i arbetade tider och efterregistrera arbetspass.

Meddelanden

Rättigheten gör det möjligt för personen att skicka ut meddelanden via Personalkollen till de personalgrupper hen har behörighet för.

Lönehantering

Med lönehantering aktiverat innebär att personen kommer åt lönehanteringen i systemet för de personalgrupper personen har behörighet för. Personen ser fliken Löner, Frånvaro och Ledighets-saldo på varje enskild person under Hantera personal. För att godkänna sin egen lön i systemet krävs det att man har fullständiga chefsrättigheter. 

Ekonomi

Denna rättighet ger tillgång till Kostnadsställesrapporten och den Ekonomiska översikten för de kostnadsställen och försäljningsställen personen har behörighet över. Om personen har "Vissa rättigheter för hela företaget" visas även fasta kostnader i den ekonomiska översikten.

Personal

Rättigheten Personal ger åtkomst till personalikonen och möjlighet att se Anställningar, Ledighetssaldo samt Personuppgifter för de personalgrupper personen har behörighet för. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss