Timbank, komptid och övertid

Timbanken kan jämföras med flextid och du kan välja själv om systemet ska korrigera timbanken per automatik och isåfall hur. Du gör valet i samband med att du skapar anställningen för en person.  All eventuell skuld eller fordran i timbanken kan justeras manuellt när som helst under anställningsperioden samt nollas per automatik om personens anställning avslutas.

Olika val av timbank i systemet

  • Ingen automatisk justering - Eventuell justering av timbanken görs manuellt i samband med godkännande av lön. 
  • Justera mot årsarbetstid - Timbanken justeras mot samma antal timmar varje månad, t.e.x 173tim* och stäms av mot den anställdes årsarbetstid. Här anges alltid arbetstiden för en tjänst om 100%, systemet räknar om till deltid per automatik. 
  • Justera mot antal arbetsdagar i perioden - Timbanken stäms av mot antalet dagar i löneperioden som infaller måndag-fredag. Det spelar ingen roll om det är en röd dag eller inte.

Avstämningarna visas på lönen och här tas även frånvaro med i beräkningen. 

*Enligt Visitas riksavtal motsvarar en heltidstjänst i snitt 173 timmar per månad beräknad på årsarbetstid. OBS! Notera att avstämning enligt årsarbetstid måste avtalas separat med facket för att kunna användas. (Se kollektivavtalet för Visita/HRF sidan 35)

Du kan även lägga in en manuell justering av timbanken, det görs då på lönen under fliken Ledighet. Den totala förändringen på timbanken och det aktuella saldot på timbanken visas längst ner till vänster på lönespecifikationen. 

Hur timbaken beräknas kan du läsa om  här.

Du kan även registrera timmar till timbanken direkt på en arbetad tid (se bildexempel nedan vid rubriken Övertid).

Mertid


Mertid registreras direkt på den arbetade tiden och betalas ut på lönen direkt med en ersättning per timme. Här är en (1) arbetad mertidstimme värd en (1) timme i pengar.

Komptid

Komptid registreras direkt på den arbetade tiden och här finns två val, Komptid (ordinarie arbetstid) och komptid (utanför ordinarie arbetstid). Om komptid (ordinarie arbetstid) används blir en (1) arbetad timme värd 1,5 timmar i komptidsaldot. Används komptid (utanför ordinarie arbetstid) blir en (1) arbetad timme värd två (2) timmar på komptidsaldot.  
Förändringen för komptidsaldot summeras längst ner till vänster på lönespecen. 

Övertid

Övertid registreras direkt på den arbetade tiden och även här finns två val, Övertid ordinarie arbetstid och Övertid utanför ordinarie arbetstid. Övertiden sparas inte i något saldo utan betalas automatiskt ut direkt på lönen. Om Övertid ordinarie arbetstid används betalas ett påslag på 45% av timlönen ut per timme de första två timmarna, för all övertid som överskrider två (2) timmar betalas 70% av timlönen ut.  
Om Övertid utanför ordinarie arbetstid används betalas 90% av timlönen ut för denna tid. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss