Timbank, komptid och övertid

Timbank
Om en anställd inte hamnar på exakt rätt antal timmar en månad kan man justera över- eller underskjutande timmar på timbanken. Denna justering påverkar inte lönen, utan timmarna sparas i tid, och kan justeras både plus och minus. Vill man sedan betala ut timmarna på timbanken är värdet en (1) timme mot en (1) timme. Timbanken kan justeras på varje arbetad tid eller på lönen under fliken "Ledighet". 

Exempel: Har vi en person anställd på 100% (173 timmar/månad) och denne en månad skulle komma upp i 183 arbetade timmar så kan vi lägga de 10 överskjutande timmarna på timbanken. Det blir inget påslag på lön, men vi har en förändring på +10 på timbanken den månaden. Om personen nästkommande månad  arbetade 170 timmar, kan vi registrera 3 underskjutande timmarna som -3 i timbanken.

Mertid
Mertid registreras direkt på den arbetade tiden och betalas ut på lönen direkt med en ersättning per timme. Här är en (1) arbetad mertidstimme värd en (1) timme i pengar.

Komptid
Komptid registreras direkt på den arbetade tiden och här finns två val, "Komptid (ordinarie arbetstid)" och "komptid (utanför ordinarie arbetstid)". Om "komptid (ordinarie arbetstid)" används blir en (1) arbetad timme värd 1,5 timmar i komptidsaldot. Används "komptid (utanför ordinarie arbetstid)" blir en (1) arbetad timme värd två (2) timmar på komptidsaldot. 
Förändringen för komptidsaldot summeras längst ner till vänster på lönespecen. 

Övertid
Övertid registreras direkt på den arbetade tiden och även här finns två val, "övertid ordinarie arbetstid" och "övertid utanför ordinarie arbetstid". Övertiden sparas inte i något saldo utan betalas automatiskt ut direkt på lönen. Om "Övertid ordinarie arbetstid" används betalas ett påslag på 45% av timlönen ut per timme de första två timmarna, för all tid övertid som överskrider två (2) timmar betalas 70% av timlönen ut. 
Om "Övertid utanför ordinarie arbetstid" används betalas 90% av timlönen ut för denna tid. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss