Vad innebär de olika chefsbehörigheterna?

Schemaläggning

Personen kommer åt knappen "Schema" och kan schemalägga personal, lägga ut pass, samt hantera grundpass. För att kunna schemalägga en person krävs att man har tillgång till personens personalgrupp. För att kunna se eller ändra ett pass, oavsett vem som är schemalagd på det, krävs att man har tillgång till passets kostnadsställe. 

För att kunna ändra passlön eller se kostnader i schemat krävs att man även har behörigheten "Lönehantering" eller "Personal". Även personer med rättigheten "Ekonomi" kan se kostnader. Behörigheten "Ekonomi" krävs för att komma åt funktionen "Kostnadsöversikt".

Tidsrapportering

Personen kommer åt knappen "Tider" och kan se registrerade tider, summering av tider samt utskrift för Skatteverket. Personen kan ändra och efterregistrera rapporterade tider, samt registrera avvikelser. För att kunna se eller ändra en rapporterad tid krävs att tiden antingen tillhör ett kostnadsställe man har tillgång till, eller tillhör en person vars personalgrupp man har tillgång till. Gästpass för oregistrerad personal syns för alla.

Denna rättighet ger tillgång till att behandla/ godkänna notiserna "Icke-schemalagt arbete", "Tidig instämpling", "Sen utstämpling", "Bortglömd utstämpling" samt "Utebliven instämpling" på startsidan.

Meddelanden

Personen kommer åt knappen "Meddelanden" och kan skapa, ändra och ta bort meddelanden. För att kunna läsa, ändra, ta bort eller skicka ut ett nytt meddelande till en viss grupp eller person, krävs att man har tillgång till den personalgrupp det gäller.

Lönehantering

Personen kommer åt knappen "Löner", kan godkänna löner, ångra löner samt registrera avvikelser. För att kunna se eller godkänna lönen för en person krävs att man har tillgång till personens personalgrupp. För att kunna ta ut rapporter/underlag eller årsredovisning krävs att man har tillgång till all personal.

Ekonomi

Personen kommer åt knappen "Ekonomi" och kan se kostnadsställesrapport samt kostnader och kostnadsöversikt i schemat för de kostnadsställen man har tillgång till. För att kunna se den ekonomiska översikten samt ändra kostnader och försäljning krävs att man har tillgång till all personal.

Personal

Personen kan lägga till ny personal, samt ändra personuppgifter och anställningsuppgifter (t.ex. lön och anställningsvillkor) för all personal som tillhör en personalgrupp man har tillgång till.

Denna rättighet ger tillgång till notiserna "Ny registrering", "Utgående anställning" samt "Födelsedag" på startsidan.

Fullständiga chefsrättigheter

För följande funktioner krävs att man har fullständiga chefsrättigheter:

  • Ändra kontoinställningar (företagsuppgifter, schemainställningar, bokföringsinställningar, personalgrupper, kostnadsställen etc.). 
  • Ändra rättigheter för personal. 
  • Godkänna sin egen lön.
  • Låsa en löneperiod.
  • Se SMS-statistik.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss